University of Wolverhampton

University of Wolverhampton ile tanış!


AYRINTILAR

    Adres                      : Wulfruna St, Wolverhampton WV1 1LY, İngiltere

    Öğrenci sayısı      : 23.896 (2010)

    Kuruluş                   : 1835

    Rektör Yardımcısı : Geoff Layer


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  Wolverhampton Üniversitesi, size yaşam kalitesini artıran bir çalışma döneminde tutkularınızı ve yeteneklerinizi keşfetme şansını sunan bir fırsat mekânı.

  Üniversite yolculuğunuza en iyi şekilde yardımcı olmak için 2,300 personeli bulunmaktadır. Öğretmenleri, teknisyenleri ve destek ekibinin yanı sıra, finans, yönetici, ikram, güvenlik ve diğer alanlarda perde arkasındaki ordu, eğitiminiz süresince hedeflerinize ulaşma yolunda gereken rehberlik, olanak ve uzmanlık sağlayarak unutamayacağınız bir deneyim yaşatacak.

  Wolverhampton Üniversitesi güçlü iş bağlantıları ve son teknoloji tesisleri ile mezunlarının % 96'sına istihdam sağlamaktadır. (2015 Yılı Yüksek Öğrenimin Etiği Araştırması anketi). Aynı zamanda, lisans ve yüksek lisans için yıllık eğitim ücretlerinden kısmi burs vermektedir. Pek çok Türk öğrenci bu kısmi burslardan yaralanabilir. Burs seçenekleri öğrencilerin akademik başarılarına göre değerlendirilmektedir

  Son dönemde üniversite içerisinde yer alan bina ve teknik donanımlara yapılan yatırımlarla okul eğitim ve öğretim olanakları bakımından çok gelişmiş imkânlara sahip olmuştur.

 

Okulu Gezmek için Tıklayın.

 

WOLVERHAMPTON ÜNİVERSİTESİNİN LİSANS PROGRAMLARINDAN BAZILARI

FACULTY OF ARTS SANAT FAKÜLTESİ
Art  Sanat 
• Applied Arts (BA) • Uygulamalı Sanatlar (BA)
• Art and Design with Foundation Year (BA) • Sanat ve Tasarım (BA) (Hazırlık Yılı ile)
• Fine Art (BA) • Güzel Sanatlar (BA)
• Interior Design (BDes) • İç Mimari (BDes)
• Photography (BA) • Fotoğrafçılık (BA)
• Product Design (BDes) • Ürün Tasarımı (BDes)
• Visual Communication (Graphic Design) (BA) • Görsel İletişim (Grafik Tasarım) (BA)
• Visual Communication (Illustration) (BA) • Görsel İletişim (İllüstrasyon) (BA)
   
Performing Arts Sahne Sanatları
• Dance (BA) • Dans (BA)
• Drama (BA) • Drama (BA)
• Music (BMus) • Müzik (BMus)
• Music Technology (BA) • Müzik Teknolojisi (BA)
• Musical Theatre (BA) • Müzikal Tiyatro (BA)
• Popular Music (BMus) • Popüler Müzik (BMus)
   
Media  Medya 
• Animation (BA) • Animasyon (BA)
• Film and Television Production (BA) • Film ve Televizyon Yapımı (BA)
• Film and Television Studies (BA) • Film ve Televizyon Aramaştırmaları (BA)
• Media (BA) • Medya (BA)
• Multimedia Journalism (BA) • Multimedya Gazeteciliği (BA)
• Public Relations (BA) • Halkla İlişkiler (BA)
   
Humanities  Beşeri Bilimler 
• Creative and Professional Writing (BA) • Yaratıcı ve Profesyonel Yazım (BA)
• Cultural Heritage (BA) • Kültürel Miras (BA)
• English (BA) • İngilizce (BA)
• English Language (BA) • İngiliz Dili (BA)
• Linguistics (BA) • Dilbilim (BA)
• Philosophy (BA) • Felsefe (BA)
• Religious Studies (BA) • Din Çalışmaları (BA)
   
FACULTY OF EDUCATION EĞİTİM, SAĞLIK ve
HEALTH AND WELLBEING REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ
Institute of Health Professions  Sağlık Meslekleri Enstitüsü 
• DipHE International Nursing Studies (Top-up) • DipHE Uluslararası Hemşirelik Araştırmaları
• Physiotherapy (BSc) • Fizyoterapi (BSc)
   
Institute of Psychology Psikoloji Enstitüsü
• Psychology (BSc and MSci) • Psikoloji (BSc ve MSci)
   
Institute of Sport  Spor Enstitüsü 
• Exercise and Health (BSc) • Egzersiz ve Sağlık (BSc)
• Physical Education (BA) • Beden Eğitimi (BA)
• Sport and Exercise Science (BSc) • Spor ve Egzersiz Bilimi (BSc)
• Sport Studies and Development (BA) • Spor Çalışmaları ve Geliştirme (BA)
• Sport with Foundation Year (BA) • Spor (BA) (Hazırlık Yılı ile)
• Sports Coaching Practice • Spor Koçluğu Uygulaması
(Football/Martial Arts) (BSc) (Futbol / Dövüş Sanatları) (BSc)
• Strength and Conditioning (BSc) • Güçlendirme ve Şartlandırma (BSc)
    
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

 BİLİM ve MÜHENDİSLİK         FAKÜLTESİ

Architecture and Built Environment  Mimarlık ve Çevre Düzenleme
• Architectural Design (HND) • Mimari Tasarım (HND)
• Architectural Design Technology (BSc) • Mimari Tasarım Teknolojisi (BSc)
• Architecture (BSc) • Mimarlık (BSc)
• Building Surveying (BSc) • Bina Etütleri (BSc)
• Civil and Transportation Engineering (BEng) • İnşaat ve Ulaştırma Mühendisliği (BEng)
• Civil Engineering (BEng) • İnşaat Mühendisliği (BEng)
• Construction and the Built Environment (HND) • İnşaat ve Yapılı Çevre (HND)
• Construction Management (BSc) • İnşaat Yönetimi (BSc)
• Environmental Health (BSc) • Çevre Sağlığı (BSc)
• Geography, Urban Environments and Climate Change (BSc) • Coğrafya, Kentsel Ortamlar ve İklim Değişikliği (BSc)
• Infrastructure Engineering and Management (BEng) • Altyapı Mühendisliği ve Yönetimi (BEng)
• Interior Architecture and Property Development (BSc) • İç Mimarlık ve Mülk Geliştirme (BSc)
• Property Management and Real Estate (BSc) • Gayrimenkul Yönetimi ve Gayrimenkul (BSc)
• Quantity Surveying (BSc) • Miktar Araştırması (BSc)
   
Engineering  Mühendislik
• Aerospace Eng. (BEng and MEng) • Havacılık ve Uzay Mühendisliği (BEng ve MEng)
• Automotive Eng. (BEng and MEng) • Otomotiv Mühendisliği (BEng ve MEng)
• Chemical Eng. (BEng) • Kimya Mühendisliği (BEng)
• Electronics and Communications Eng. (BEng and MEng) • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (BEng ve MEng)
• Mechanical Eng. (BEng and MEng) • Makine Mühendisliği (BEng ve MEng)
• Mechatronics Eng. (BEng and MEng) • Mekatronik Mühendisliği (BEng ve MEng)
• Motorsport Eng. (BEng or MEng) • Motorsport Mühendisliği (BEng veya MEng)
   
Mathematics and Computer Science  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
• Business Intelligence (BSc) • İş Analizi (BSc)
• Cloud Computing (BSc) • Bulut Bilişim (BSc)
• Computer Games Design (BA) • Bilgisayar Oyunları Tasarımı (BA)
• Computer Science (BSc) • Bilgisayar Bilimleri (BSc)
• Computer Science with Secondary Education (QTS) • Orta Öğretim Bilgisayarı Bilimi (QTS)
• Computing (HND) • Bilgi İşlem (HND)
• Computing and Information Technology (BSc) • Bilgi İşlem ve Bilgi Teknolojisi (BSc)
• Cybersecurity (BSc) • Siber Güvenlik (BSc)
• Data Science (BSc) • Veri Bilimi (BSc)
• Industrial Mathematics (BSc) • Endüstriyel Matematik (BSc)
• Information Technology (HND) • Bilgi Teknolojisi (HND)
• Mathematics (BSc) • Matematik (BSc)
• Mathematical Sciences (BSc) • Matematik Bilimleri (BSc)
• Mathematics and Computing (HND) • Matematik ve Bilgisayar (HND)
• Mathematics with Secondary Education (QTS) (BSc) • Ortaöğretimle Matematik (QTS) (BSc)
   
Pharmacy  Eczacılık Okulu
• Pharmaceutical Science (HND, BSc) • İlaç Bilimi (HND, BSc)
• Pharmacology (BSc) • Pharmacy (MPharm) • Farmakoloji (BSc) • Eczacılık (MPharm)
   
Sciences Fen Bilimleri
• Animal Behaviour and • Hayvan Davranışı ve
Wildlife Conservation (HND, BSc or MSci) Vahşi Yaşamın Korunması (HND, BSc veya MSci)
• Applied Biology (HND) • Uygulamalı Biyoloji (HND)
• Applied Physics (BSc) • Uygulamalı Fizik (BSc)
• Biochemistry (BSc) • Biyokimya (BSc)
• Biological Sciences (BSc) • Biyoloji Bilimleri (BSc)
• Biology (MBiol) • Biyoloji (MBiol)
• Biomedical Science (HND, BSc) • Biyomedikal Bilim (HND, BSc)
• Biotechnology (BSc) • Biyoteknoloji (BSc)
• Chemistry (HND, BSc or MChem) • Kimya (HND, BSc veya MChem)
• Chemistry (BSc) • Kimya (BSc)
• Chemistry with Secondary Education (QTS) (BSc) • Ortaöğretimle Kimya (QTS) (BSc)
• Forensic Science (HND, BSc or MSci) • Adli Bilim (HND, BSc veya MSci)
• Genetics and Molecular Biology (BSc) • Genetik ve Moleküler Biyoloji (BSc)
• Human Biology (BSc) • İnsan Biyolojisi (BSc)
• Medical Physiology and Diagnostics (BSc) • Tıbbi Fizyoloji ve Tanı (BSc)
• Medical Science (BMEd Sci) • Tıp Bilimi (BMEd Sci)
• Microbiology (BSc) • Mikrobiyoloji (BSc)
• Molecular Bioscience (MSci) • Moleküler Biyoloji (MSci)
   
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Business School  İşletme
• Accounting and Finance (BA) • Muhasebe ve Finans (BA)
• Business (HND) • İşletme (HND)
• Business Management (BA) • İşletme Yönetimi (BA)
• Economics (BA) • Ekonomi (BA)
• Event and Venue Management (BA) • Etkinlik ve Mekan Yönetimi (BA)
• Human Resource Management (BA or MArt) • İnsan Kaynakları Yönetimi (BA veya MArt)
• International Business Management (BA) • Uluslararası İşletme Yönetimi (BA)
• International Hospitality Management (BA) • Uluslararası Ağırlama Yönetimi (BA)
• Marketing and Events Management (BA) • Pazarlama ve Etkinlik Yönetimi (BA)
• Marketing Management (BA) • Pazarlama Yönetimi (BA)
• Tourism Management (BA) • Turizm İşletmeciliği (BA)
   
Law Hukuk 
• Law (LLB) • LLB • Hukuk (LLB) • LLB
    
Social, Historical and Political Studies Toplumsal, Tarihi ve Siyasal Araştırmalar 
• Armed Forces (BSc) • Silahlı Kuvvetler (BSC)
• Aviation Fire and Rescue (BSc) • Havacılık Yangın ve Kurtarma (BSc)
• Criminology and Criminal Justice (BA) • Kriminoloji ve Ceza Adaleti (BA)
• Deaf Studies (BA) • Sağır Çalışmalar (BA)
• Fire and Rescue (BSc) • Yangın ve Kurtarma (BSc)
• History (BA) • Tarih (BA)
• Interpreting (BSL/English) with Foundation Year • Mütercimlik (BSL / Ingilizce) (Hazırlık Yılı ile)
• Interpreting (BSL/English) • Mütercimlik (BSL / İngilizce)
• Policing and Intelligence (BSc) • Polislik ve İstihbarat (BSc)
• Politics (BA) • Siyaset (BA)
• Sociology (BA) • Sosyoloji (BA)
• War Studies (BA) • Savaş Araştırmaları (BA)

 

 

 

NEDEN BİZ?


Çünkü biz, tecrübemizle geleceğini aydınlatıyor, düşlediğin hayatı gerçeğe dönüştürmen için sadece kayıt işlemlerinde değil, okuduğun süre boyunca her ihtiyaç duyduğunda en büyük destekçin oluyoruz!


DAHA FAZLA BİLGİ AL

TAM DESTEK


Anglo-British International School, bilgi ve birikiminden faydalanarak yurt dışında alacağınız eğitimle ilgili en doğru kararı vereceğiniz, güncel ve doğru yurt dışı eğitim bilgilerine ulaşacağınız, yepyeni bir hayatın kapısını aralarken elinden tutarak destek alacağınız yeni adresiniz!


BİZE ULAŞIN

Yurt dışı eğitim hayallerine kavuşman zor değil! Beşiktaş’taki ofisimize gel, yepyeni bir hayatın kapısını arala!

Eğitime yönelik kısa ve uzun vadeli hedeflerinde bir danışmandan çok daha fazlasına ihtiyacın varsa Anglo-British hep yanı başında!


Adınız

Eposta


Telefon


Mesajınız